Jedna z najlepiej położonych dzielnic Trójmiasta.

Kamienny Potok (kaszb. Szténflét, niem. Steinfließ) – to północno-wschodnia dzielnica Sopotu. Nazwa dzielnicy pochodzi od przepływającego przez nią potoku (dzisiaj w większości przykryty ulicami i zabudową).

  • Zachodnia część dzielnicy pełni funkcje mieszkaniowe.
  • Wschodnia (położona bliżej Zatoki Gdańskiej) – z hotelami, pensjonatami, kempingiem i aquaparkiem pełni funkcje turystyczno-rekreacyjne.
  • Północna granica administracyjna Sopotu (z Gdynią) jest historyczną granicą Wolnego Miasta Gdańska z II Rzeczpospolitą.

Dzielnica graniczy ona od zachodu z Brodwinem (także dzielnica Sopotu), od północy z Kolibkami (na obszarze gdyńskiej dzielnicy Orłowo). Od wschodu mamy plażę i Zatokę Gdańską, a od południa graniczymy z dzielnicami – Dolny Sopot i Przylesie.

Las i morze najbliżej w Trójmieście

Kamienny Potok jest na skraju rozległych lasów (Trójmiejski Park Krajobrazowy). Jednocześnie zaledwie kilkuminutowy spacer wystarcza, aby znaleźć się na plaży.

Komunikacja

Przez dzielnicę przebiegają główne arterie komunikacyjne Trójmiasta – drogowa (Al.Niepodległości) i kolejowa.

Dzielnica jest doskonale skomunikowana. Leży w centrum Trójmiasta, a jej mieszkańcy mają wygodny dostęp do środków komunikacji.

  • Przystanek trójmiejskiej Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) zapewnia łączność z innymi miejscowościami aglomeracji gdańskiej.
  • Przystanki gdyńskiej sieci trolejbusowej (linie nr 21 i 31) komunikują Sopot ze Śródmieściem Gdyni, Karwinami i Świemirowem.
  • Liczne linie autobusowe (zwykłe, pospieszne, nocne) pozwalają wyruszyć do Gdyni i Gdańska.

Edukacja

Nasza dzielnica jest doskonale wyposażona w placówki edukacyjne:

  • Szkoła Podstawowa nr 9,
  • Gimnazjum nr 2,
  • Liceum Ogólnokształcące nr 3,
  • dwa przedszkola miejskie, które działają w niewielkiej odległości od siebie – nr 4 (ul. Obodrzyców, dzielnica – Kamienny Potok) oraz nr 12 (ul.Oskara Kolberga, dzielnica – Brodwino).