Spółdzielnia ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót:

  1. Wymiana wodomierzy z odczytem radiowym.
  2. Wymiana podzielników ciepła w lokalach mieszkalnych Spółdzielni.

Termin składania ofert upływa 23.04.2021 o godzinie 12:00. Szczegóły zostały przedstawione w załącznikach.

SIWZ_Podzielniki ciepła_2021

SIWZ_Wodomierze_2021