Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kamienny Potok” w Sopocie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądu instalacji gazowej i przeglądu przewodów wentylacyjnych oraz roczny przegląd stanu technicznego w budynkach przynależnych do Spółdzielni Mieszkaniowej „Kamienny Potok”.

Termin składania ofert upływa 23.11.2020 o godzinie 11:00.

Szczegóły uczestnictwa w postępowaniu i zakres prac przedstawia załączona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

SIWZ-Przegląd instalacji gazowej oraz przegląd przewodów wentylacyjnych 2020 koncowy