Spółdzielnia oferuje na sprzedaż betonowe płyty chodnikowe o wymiarach 50×50 cm, pochodzące z rozbiórki ciągów pieszych. Cena za jedną płytę wynosi 2,00 złote brutto. Odbiór płyt (załadunek i transport) staraniem i na koszt kupującego.

Szczegóły do uzgodnienia w Dziale Technicznym.