Organy Samorządowe Spółdzielni

  • Walne Zgromadzenie
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd

Rada Nadzorcza

  • Piotr HarhajPrzewodniczący RN
  • Remigiusz Grochal – Zastępca Przewodniczącego RN
  • Jacek Więckowski – Sekretarz RN
  • Jerzy LisPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej RN
  • Marta Lenczewska – Członek RN

Zarząd

  • Andrzej Wyszyński – Prezes Zarządu
  • Jerzy BobowikZastępca Prezesa Zarządu