Szanowni mieszkańcy,

 

Zarząd SM Kamienny Potok zawiadamia, że Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Nr GD.RZT.70.196.346.2021/D.JM z 18.01.2021 r., została zatwierdzona nowa taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na okres 3 lat na terenie gminy Miasta Sopot. Nowa taryfa określa warunki stosowania cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. W tym roku cena wody wraz z odprowadzeniem ścieków dla gospodarstw domowych wynosi 9,52 zł netto/m3. Decyzja niniejsza stała się ostateczną i weszła w życie z dniem 18.02.2021

 

Należy podkreślić ,że jest to opłata niezależna od Spółdzielni.

 

W związku z powyższym od 01.04.2021 otrzymacie Państwo nowe aneksy czynszowe z aktualną ceną wody.