Statut i regulaminy Spółdzielni Mieszkaniowej „Kamienny Potok”

 Protokoły Walnego Zgromadzenia
oraz protokoły i uchwały Rady Nadzorczej

  • Protokół Walnego Zgromadzenia z dnia 19.06.2017 r. – Protokół WZ
  • Protokół Walnego Zgromadzenia z dnia 20.11.2017 r. – Protokół WZ
  • Protokół Walnego Zgromadzenia z dnia 11.06.2018 r. – Protokół WZ
  • Protokół Walnego Zgromadzenia z dnia 17.06.2019 r. – Protokół WZ

 

2.  Uchwały Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu w dniu 02.02.2017 r.

3. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu w dniu 09.03.2017 r.

4. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta na posiedzeniu w dniu 06.04.2017 r.

5. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu w dniu 10.05.2017 r.

6. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta na posiedzeniu w dniu 08.06.2017 r.

7. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta na posiedzeniu w dniu 13.07.2017 r.

8. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu w dniu 21.09.2017 r.

9. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu w dniu 17.10.2017 r.

10. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu w dniu 23.11.2017 r.

11. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu w dniu 25.01.2018 r.

12. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta na posiedzeniu w dniu 27.02.2018 r.

13. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu w dniu 24.04.2018 r.

14. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu w dniu 25.09.2018 r.

15. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu w dniu 22.11.2018 r.

16. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta na posiedzeniu w dniu 19.12.2018 r.  

17. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu w dniu 30.01.2019 r.

18. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta na posiedzeniu w dniu 20.02.2019 r.

19. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu w dniu 20.03.2019 r.

20. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu w dniu 17.04.2019 r.

21. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu w dniu 22.05.2019 r.

22. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta na posiedzeniu w dniu 19.06.2019 r.

23. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu w dniu 24.07.2019 r.

24. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu w dniu 28.08.2019 r.